Hän jät­ti jäl­jen: Sep­pä Hög­ma­nin jalan­jäl­jil­lä

Hökän pihapiiriä 1960-luvulla. Päärakennus on rakennettu vuonna 1870. Matti Hökän arkistot.Hökän pihapiiriä 1960-luvulla. Päärakennus on rakennettu vuonna 1870. Matti Hökän arkistot.

Iiläis­tä Yrjö Tii­roa käsit­te­le­väs­sä jutus­sa­ni ker­rot­tiin Ran­ta­poh­jas­sa hil­jat­tain, kuin­ka Yrjö Tii­ro yhdes­sä Iin kirk­ko­her­ra­na vuo­si­na 1961–1963 toi­mi­neen Esko Jaa­ti­sen kans­sa pää­si sep­pä Hög­ma­nin (25.7.1750–22.7.1806) jalan­jäl­jil­le. Jaa­ti­nen oli löy­tä­nyt ensi­vih­jeet Mat­hias Arkian­de­rin ruot­sin­kie­li­ses­tä teok­ses­ta His­to­ris­ka upplys­nin­gar om Reli­giö­sa rörel­sel­na i Fin­land i äldre och nyare tider (1862). Nii­den perus­teel­la he läh­ti­vät tut­ki­maan arkis­to­ja kum­pi­kin tahol­laan. Kun…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus