Haa­ra­pääs­ky­set yllät­ti­vät Pata­ka­rin taistelijat

Pohjois-Iin kyläyhdistyksen joukkue Patakarin taistelijat osallistui lauantaina BirdLife Suomen järjestämään Tornien taistoon. Ilkka Kärkkäinen, Pauli Jussila ja Jukka Sassi havainnoivat tuulisesta ja sateisesta tornista kahdeksan tunnin aikana 46 lintulajia.Pohjois-Iin kyläyhdistyksen joukkue Patakarin taistelijat osallistui lauantaina BirdLife Suomen järjestämään Tornien taistoon. Ilkka Kärkkäinen, Pauli Jussila ja Jukka Sassi havainnoivat tuulisesta ja sateisesta tornista kahdeksan tunnin aikana 63 lintulajia. (Luku korjattu 10.5. klo 20.06)

Lau­an­tai­aa­mu­na seit­se­män kiep­peil­lä Hias­tin­haa­ran luon­to­po­lun park­ki­pai­kal­la on kol­me autoa. Niis­tä voi pää­tel­lä, että Pata­ka­rin tais­te­li­jat ovat aset­tu­neet ase­miin­sa. Bird­Li­fe Suo­men jär­jes­tä­mä Tor­nien tais­to on alka­nut aamul­la kel­lo vii­si. Tais­tos­sa muka­na ole­vis­ta lin­tu­tor­neis­ta pyri­tään havait­se­maan mah­dol­li­sim­man mon­ta lin­tu­la­jia kah­dek­sas­sa tun­nis­sa. Lin­tu­tor­nil­le joh­ta­vat pit­kos­puut ovat enim­mäk­seen sula­na, toi­sin pai­koin nii­tä peit­tää jää­ker­ros ja yhdes­tä koh­taa ne ovat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus