Enti­set nuo­ret kool­la Iissä

Pirkko Karjalainen sekä Eevi ja Heino Pernu olivat tyytyväisiä, että viimein pystytään järjestämään tapahtumia.Pirkko Karjalainen sekä Eevi ja Heino Pernu olivat tyytyväisiä, että viimein pystytään järjestämään tapahtumia.

Kut­sua saa­pua entis­ten nuor­ten nuok­ka­ril­le nou­da­tet­tiin Iis­sä maa­nan­tai­na kii­tet­tä­väs­ti. Iisi-aree­nan nuo­ri­so­ti­la täyt­tyi K65-tapah­tu­mas­sa. Liik­kel­lä oltiin keven­ty­nein mie­lin, kun koro­na­ra­joi­tuk­set ovat vii­mein hie­man höllentyneet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus