Ajas­ta aikaan pel­kis­tet­tyä skan­di­naa­vis­ta

Valoisaa pirttiä hallitsevat hirsiseinät ja vanha leivinuuni. Uunin edessä on talon mukana tullut vanha pirtinpöytä. Niiden kavereina ovat skandinaavista pelkistettyä linjaa edustavat sohva ja nojatuolit. Sohvapöydän virkaa tekevät kaksi entisaikojen puulaatikkoa. Päivi Kaukua huokaisi hetken Hertta-koiran kanssa.

Päi­vi ja Mark­ku Kau­kua heit­ti­vät jos­kus ilmoil­le idean hir­si­ta­los­ta, johon he muut­tai­si­vat sii­nä vai­hees­sa, kun lap­set ovat läh­te­neet kotoa. Se ei ollut pak­ko­miel­le, mut­ta yhtei­nen mie­li­te­ko, joka pani paris­kun­nan aina sil­loin täl­löin aje­le­maan esit­te­lyi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus