Yhdes­sä teke­mäl­lä Oulus­ta kulttuuripääkaupunki

Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­le oli kerään­ty­nyt vii­me tiis­tai-ilta­na kym­men­kun­ta Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 ‑pro­jek­tis­ta kiin­nos­tu­nut­ta ihmis­tä. Oulu 2026 ‑hank­kees­ta pai­kal­la oli­vat Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom sekä han­ke­koor­di­naat­to­ri Mir­ja Syr­jä­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus