Yhdel­lä veren­luo­vu­tuk­sel­la voi aut­taa jopa kol­mea potilasta

Verenluovutustoiminta on alkanut Suomessa jo vuonna 1935. Kuvassa verenluovutus sodan aikana Äänislinnassa 15.5.1944. Verta ottaa puolustusvoimien hoitajana ja lottana toiminut Arna Inkari. Kuva: Veripalvelun kuvapankki.Verenluovutustoiminta on alkanut Suomessa jo vuonna 1935. Kuvassa verenluovutus sodan aikana Äänislinnassa 15.5.1944. Verta ottaa puolustusvoimien hoitajana ja lottana toiminut Arna Inkari. Kuva: Veripalvelun kuvapankki.

Veri­val­mis­tei­ta tar­vi­taan muun muas­sa leik­kaus­po­ti­lail­le, onnet­to­muusuh­reil­le, syö­pää sai­ras­ta­vil­le sekä kes­kos­las­ten hoi­toon. Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa tar­vi­taan 800 luo­vut­ta­jaa jokai­se­na arki­päi­vä­nä, jot­ta kaik­ki tar­vit­se­vat saa­vat verivalmisteita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus