Vuo­ro­päi­vä­hoi­don tar­ve kas­va­nut – Jat­ket­tua ilta­hoi­toa ja vii­kon­lop­pu­hoi­toa tar­jo­aa useam­pi päi­vä­ko­ti, mut­ta yöhoi­toon lap­si pitää vie­dä Oulun kes­kus­taan

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Anne­ma­ri Eno­jär­vi (PS) on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen vuo­ro­päi­vä­hoi­don, tar­kem­min yöhoi­don, saa­mi­sek­si Hau­ki­pu­taal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus