Voi­daan hyvin: Pese suusi puhtaaksi!

Olem­me oppi­neet puhu­maan suum­me puh­taik­si, mut­ta osaam­me­ko pes­tä suum­me ja ham­paam­me puh­taak­si? Suu on osa eli­mis­töäm­me. Ham­mas- ja suusai­rau­det ovat ylei­siä ja ne voi­vat ede­saut­taa myös mui­den vaka­vien sai­rauk­sien puh­kea­mis­ta. Huo­no suun­ter­veys on yksi ris­ki­te­ki­jä mm. val­ti­mo­ko­vet­tu­ma­tau­din sekä sydän- ja aivoin­fark­tin taus­tal­la. Me suun­hoi­don ammat­ti­lai­set tie­däm­me, kuin­ka sinun tuli­si huo­leh­tia suus­ta­si ja miten ja kuinka… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus