Vir­pi­nie­men ja Jää­lin kaa­voi­tus hier­tä­vät maankäyttöohjelmassa

Oulun maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­ma (Mato) vuo­sil­le 2018–2022 oli Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­sen esi­tys­lis­tal­la maa­nan­tai­na. Ohjel­ma palau­tet­tiin takai­sin valmisteluun.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus