Sääs­töis­tä kai­va­taan tark­ko­ja las­kel­mia ja yhteisymmärrystä

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon suur­aluei­den yhteis­työ­ryh­mät kokoon­tui­vat yhtei­seen kokouk­seen 24.1. laa­ti­maan kan­nan­o­ton Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­tä. Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luil­le on ase­tet­tu 5 mil­joo­nan euron sääs­tö­ta­voi­te. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le osoi­te­tus­sa ja sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nal­le tie­dok­si toi­mi­tet­ta­vas­sa kan­na­no­tos­saan yhteis­työ­ryh­mät totea­vat yksi­mie­li­ses­ti, että vaa­di­tun sääs­tö­ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den on löy­det­tä­vä sääs­töt kai­kil­ta suur­alueil­ta yhtei­sym­mär­ryk­ses­sä aluei­den asukkaiden… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus