Vau­vauin­nit alka­vat jälleen

Hau­ki­pu­taan Vesi-Jatu­lis­sa pidet­tä­viin vau­vauin­tei­hin ja per­heuin­tei­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi eilen maa­nan­tai­na. Ilmoit­tau­tu­mi­nen kos­kee kol­mea ryh­mää: vau­vauin­nit tors­tai­sin kel­lo 17.00–17.20 ja kel­lo 18.00–18.20 sekä 1–2‑vuotiaiden per­he­ve­si­leik­ki­kou­lu kel­lo 18.40–19.00.

Vau­vauin­nit alka­vat 21. lokakuuta.

Oulun uima­hal­lis­sa Rak­si­las­sa pidet­tä­viin vau­vauin­tei­hin voi ilmoit­tau­tua seu­raa­van ker­ran loka­kuun alussa.

Vau­vauin­tien suo­si­tel­tu aloit­ta­mi­si­kä on 3–6 kuu­kaut­ta sekä lap­sen vähin­tään 5 kg:n paino.

Ryh­miin ilmoit­tau­du­taan säh­köi­sen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män kaut­ta osoit­tees­sa www.kuntapalvelut.fi/oulu. Ilmoi­ta lap­se­si ryh­mään lap­se­si omil­la tie­doil­la. Vau­vauin­tiin pää­see aikuis­ten uin­ti­mak­sul­la. Mak­sua ei suo­ri­te­ta netis­sä ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.