Urhei­lu­ken­tän alu­een kaa­va­muu­tos asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le etenee

Punaisella rajattu alue kaavoitetaan asuntorakentamisella. Kartta: Oulun kaupunki.Punaisella rajattu alue kaavoitetaan asuntorakentamisella. Kartta: Oulun kaupunki.

Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän ja pure­tun Kivi­kou­lun aluet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­va­muu­tos on hyväk­syt­tä­vä­nä Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa tänään tiis­tai­na. Kaa­vaa esi­te­tään muu­tet­ta­vak­si niin, että alu­eel­le voi­daan raken­taa asuin­ra­ken­nuk­sia, kuten maan­käy­tön toteut­ta­mis­oh­jel­mas­sa on lin­jat­tu täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­ses­ta Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan pal­ve­lui­den lähei­syy­teen. Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le esi­te­tään, että kaa­va­muu­tos­ta kos­ke­va osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­ma lai­te­taan näh­tä­vil­le mie­li­pi­tei­den esit­tä­mis­tä varten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus