Tuo­mo, rak­kau­den ja lakien suojaama

Tuomon äidin Aino Penttilän kauan mielessä ja vireillä ollut tavoite saada kansien väliin pitkän prosessin vaiheet on nyt toteutunut. Dokumenttikirja vuosien 2000-2006 tapahtumista ilmestyi elokuussa.Tuomon äidin Aino Penttilän kauan mielessä ja vireillä ollut tavoite saada kansien väliin pitkän prosessin vaiheet on nyt toteutunut. Dokumenttikirja vuosien 2000-2006 tapahtumista ilmestyi elokuussa.

Tuo­mo syn­tyi hei­nä­kuus­sa vuon­na 1979. Odo­tusai­ka ja syn­ny­tys sujui­vat nor­maa­lis­ti. – Tuom­me vau­van­ne takai­sin, kun­han olem­me siis­ti­neet hänet, sanoi käti­lö ottaes­saan vau­van äidin, Aino Pent­ti­län vie­rel­tä. Vau­vaa ei näky­nyt eikä kuu­lu­nut pit­kään aikaan, hänet oli vie­ty läm­pö­kaap­piin. Myö­hem­min vau­va tuo­tiin las­ten­huo­nee­seen ja kaik­ki vai­kut­ti suht’ nor­maa­lil­ta. Seu­raa­vaa aamu­na tuli­vat lää­kä­ri ja käti­lö tar­kas­ta­maan yöl­lä syntyneitä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus