Tule­va kesä on monel­le ravin­to­lal­le koh­ta­lon paik­ka

Samanttassa Haukiputaalla tehdään parhaillaan ruokasalin remonttia suurimman osan toiminnoista ollessa koronan vuoksi kiinni. Yrityksen toimitusjohtaja Kimmo Kallio kertoo, että huhtikuu oli käyttöasteeltaan vain 2–3 prosentin tasolla. Kesäkuun alun rajoitusten höllentäminen aiheuttaa alalla lähinnä vain tukun kysymyksiä toistaiseksi vailla vastauksia. (Kuva: Kimmo Kallio)Samanttassa Haukiputaalla tehdään parhaillaan ruokasalin remonttia suurimman osan toiminnoista ollessa koronan vuoksi kiinni. Yrityksen toimitusjohtaja Kimmo Kallio kertoo, että huhtikuu oli käyttöasteeltaan vain 2–3 prosentin tasolla. Kesäkuun alun rajoitusten höllentäminen aiheuttaa alalla lähinnä vain tukun kysymyksiä toistaiseksi vailla vastauksia. (Kuva: Kimmo Kallio)

Koro­na­krii­si jät­tää pit­kän var­jon ravin­to­la-alan ylle. Toi­min­not sul­jet­tiin huh­ti­kuun alus­sa ällis­tyt­tä­väl­lä aika­tau­lul­la ja yri­tys­ten kas­sat tyh­je­ni­vät nopeas­ti. Vii­me vii­kol­la hal­li­tus sopi mal­lis­ta, jol­la tue­taan ravin­to­loi­ta työl­lis­ty­mi­ses­sä sekä hyvi­te­tään krii­sis­tä syn­ty­nei­tä kus­tan­nuk­sia. Ravin­to­lat ovat vie­lä kiin­ni tou­ko­kuun lop­puun, mut­ta kesä­kuun alus­sa voi­daan nii­den avaa­mi­nen asteit­tain aloit­taa, mikä­li myö­hem­pi ylei­nen epi­de­mo­lo­gi­nen tilan­ne sitä tuke­vat. Suun­ni­tel­mis­sa on asia­kas­mää­riä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus