Torin tapah­tu­ma­la­va uhkaa jää­dä raken­ta­mat­ta Haukiputaalla

Haukiputaan keskustan ja torialueen ilmeen kohentaminen on ollut jo pitkään puheenaiheena. Arkistokuva: Auli HaapalaHaukiputaan keskustan ja torialueen ilmeen kohentaminen on ollut jo pitkään puheenaiheena. Arkistokuva: Auli Haapala

Vii­me tors­tai­na hau­ki­pu­taa­lai­sia yrit­tä­jiä, Busi­nes­sOu­lun edus­ta­jia sekä Oulun kau­pun­gin väkeä kerään­tyi jäl­leen yhdes­sä aamu­kah­vien äärel­le kesä­kuus­sa jär­jes­te­tyn Yri­ty­saa­mun jat­ko­ti­lai­suu­teen. Tilai­suu­des­sa käy­tiin läpi Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan kehit­tä­mi­sen, kaa­voi­tuk­sen ja raken­ta­mi­sen aika­tau­lua sekä esi­tel­tiin alu­een kiin­teis­tö­jen ja tont­tien kehit­tä­mi­sen tilan­net­ta. Kesä­kuun yri­ty­saa­mus­sa läh­tö­lau­kauk­sen sai kes­kus­te­lu Hau­ki­pu­taan toria­lu­een kehit­tä­mi­ses­tä ja kun­nos­ta­mi­ses­ta. Tors­tai­na kes­kus­te­lu sai jat­koa, kun Sep­po Kuop­pa­la kaupungin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus