Tien­käy­tön kiel­tä­mis­tä Rivin­no­kal­la kos­ke­va vali­tus hylät­tiin

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta on hylän­nyt Hau­ki­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen teke­män oikai­su­vaa­ti­muk­sen. Oikai­su­vaa­ti­mus kos­ki kun­nan Rivin­no­kan tie­kun­nal­le anta­maa suos­tu­mus­ta aset­taa kysei­sel­le tiel­le lii­ken­ne­mer­kit, jot­ka kiel­tä­vät mui­den kuin tie­o­sak­kai­den tien­käy­tön yksi­tyis­tiel­lä. Kysei­nen tie joh­taa Ervas­tin­ran­nal­ta meren ran­taan Rivin­no­kal­le. Kau­pun­gi­nin­si­nöö­ri myön­si elo­kuus­sa Rivin­no­kan yksi­tyis­tie­kun­nal­le luvan lii­ken­ne­merk­kien “Moot­to­ri­käyt­töi­sel­lä ajo­neu­vol­la ajo kiel­let­ty” ja lisä­kil­ven “Sal­lit­tu kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan luval­la” aset­ta­mi­seen yksi­tyis­tiel­le. Asu­ka­syh­dis­tys veto­si alu­een…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus