Teks­ta­rit

Kesä on vie­tet­ty ja syk­sy kuo­roi­neen ja mui­ne har­ras­tuk­si­neen on saa­pu­nut. Älkää tul­ko har­joi­tuk­siin vii­nal­ta hais­ten vaan ter­vee­nä ja hyväs­sä kun­nos­sa. Tämä on kaik­kien yhtei­nen asia ja yksi voi pila­ta koko har­joi­tuk­sen.

Ei pii­pa­ri­sia pai­kal­le

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus