Teks­ta­rit 17.8.

Iis­sä perus­suo­ma­lai­set liit­tou­tui­vat vaa­lien jäl­keen kes­kus­tan kans­sa, joten­ka ääni per­suil­le meni suu­ren kes­kus­ta­puo­lu­een laa­riin. - Petet­ty

Mis­tä joh­tu­vat Iin jat­ku­vat säh­kö­kat­kok­set? Kodin­ko­neet ja asuk­kaat eivät tyk­kää. Iin Ener­gial­ta vas­taus­ta Ran­ta­poh­jaan. - Vihai­nen muori

Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa sivus­ta kuul­tua. Muu­ta­ma kou­lu­poi­ka pyö­räi­li liik­kei­den sisä­pi­hal­le. Yksi pala­si nur­kan takaa huu­ta­maan kah­del­le aukeal­la istu­val­le kou­lu­lai­sel­le: “Mee kotiin r… Hyp­pää sil­lal­ta. Jou­dat kuol­la.” Kuten sano­taan, jou­kos­sa tyh­myys tii­vis­tyy. - Autoi­li­ja

Hox hox! Kou­lu­työt käyn­nis­tyi­vät ja oppi­lai­ta monen ikäi­siä kul­kee kyläl­lä Iis­sä. Lukion edes­sä ole­va Kan­gas­tie on vaa­ral­li­nen kul­kea. Autot ja mopot aja­vat hur­jaa kyy­tiä tuol­la pät­käl­lä. Samaan aikaan liik­keel­lä on kou­lu­lai­sia kävel­len ja pyö­ril­lä. Nyt päät­tä­jät hidas­tei­ta tuo­hon pari kap­pa­let­ta. Saa­daan nopeuk­sia pie­nem­mik­si ja tie tur­val­li­sem­mak­si ennen kuin vahin­ko tapah­tuu. - Kou­lu­lai­sen äiti