Rota­ri­toi­min­taa Hau­ki­pu­taal­la jo 40 vuotta

Juhlassa jaettiin huomionosoituksina klubin viirit, joiden saajat vasemmalta pitkäaikaiset jäsenet ja klubin toimihenkilöt Hannu Vehkaperä, Jussi Saarela ja Rauno Hugg, kunniavieras Seppo Ortia ja juhlapuhuja Leila Risteli, Haukiputaan Rotaryklubin ensimmäinen naisjäsen ja myös ensimmäinen naispresidentti Ritva Liedes sekä Markku Annala, joka on ainoa vielä toiminnassa mukana oleva perustajajäsen sekä klubin kunniapuheenjohtaja.Juhlassa jaettiin huomionosoituksina klubin viirit, joiden saajat vasemmalta pitkäaikaiset jäsenet ja klubin toimihenkilöt Hannu Vehkaperä, Jussi Saarela ja Rauno Hugg, kunniavieras Seppo Ortia ja juhlapuhuja Leila Risteli, Haukiputaan Rotaryklubin ensimmäinen naisjäsen ja myös ensimmäinen naispresidentti Ritva Liedes sekä Markku Annala, joka on ainoa vielä toiminnassa mukana oleva perustajajäsen sekä klubin kunniapuheenjohtaja.

Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bin perus­ta­va kokous pidet­tiin 14.12.1981, ja Rota­ry Inter­na­tio­na­liin klu­bi hyväk­syt­tiin seu­raa­van vuo­den alus­sa 29. päi­vä­nä tam­mi­kuu­ta. Klu­bin 40-vuo­tis­juh­la oli­kin tar­koi­tus jär­jes­tää vii­me hel­mi­kuus­sa vuo­si­juh­lan yhtey­des­sä, mut­ta koro­na­pan­de­mia siir­si tilai­suu­den pidet­tä­väk­si vas­ta kesäi­sen vah­din­vaih­to­ta­pah­tu­man yhtey­teen. 40-vuo­tis­juh­laa vie­tet­tiin Ravin­to­la Samant­tan tilois­sa klu­bin jäsen­ten ja puo­li­soi­den kes­ken. Pai­kal­la oli­vat myös tilai­suu­den juh­la­pu­hu­ja, PDG Lei­la Ris­te­li puo­li­son­sa Juhan… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus