Ris­ki­ryh­mil­lä tar­ve asioi­da kau­pas­sa hil­jai­sem­pa­na aika­na

Janne Apukka palvelemassa asiakkaita kassalla suojapleksin takana Martinniemen K-marketissa.

Kaup­pias Jan­ne Apuk­ka on saa­pu­nut K-mar­ket Mar­tin­nie­meen taval­lis­ta aikai­sem­min ava­tak­seen ovet. Menos­sa on jo toi­nen viik­ko jär­jes­te­lyä, jos­sa kaup­pa on auki arki­aa­mui­sin eri­tyis­ryh­mien asioin­tiin kel­lo 6.30–7. – Täl­lä eri­tyis­jär­jes­te­lyl­lä haluam­me tur­va­ta koro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le oman, hil­jai­sem­man asioin­tia­jan. Väkeä on käy­nyt, ja muut asiak­kaat ovat kun­nioit­ta­neet tätä, ker­too Apuk­ka. Mar­tin­nie­men kylä­kau­pas­sa ris­ki­ryh­mil­le tar­koi­tet­tu var­hai­nen asioin­tiai­ka toteu­tet­tiin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus