Ren­kaat alle ja vil­kut pääl­le

Ran­ta­poh­jas­ta 8.10.1981: Uima­kou­lus­sa opet­ta­ja kysyi oppi­lail­ta, mitä he osaa­vat uida. Yksi ker­toi osaa­van­sa uida koi­raa, toi­nen taas osa­si käsi­poh­jaa. Sil­loin hih­kai­si nuo­rin jou­kos­ta, että minä­pä osaan uida ran­ta­poh­jaa! Hupi-Duu­na­ri Ja sit­ten tähän päi­vään: Van­hus­ten­vii­kol­le iiläis­vi­deo. Iin kan­sa­lais­opis­to tuot­ti Van­hus­ten­vii­kol­le yhdes­sä Iin kir­jas­ton sekä vapaa-aika- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen kans­sa musii­kil­li­sen pie­nois­näy­tel­män. Ker­ro minul­le, mum­mo! -näy­tel­mä nou­dat­te­lee vii­kon…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus