Raha­pe­lit viik­ko 6

Lot­to: 3, 10, 13, 18, 23, 29, 35. Lisä­nu­me­ro: 9. Plus­nu­me­ro: 21. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 586 403,53 e, 6 oikein 1 906,12 e, 5 oikein 47,46 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 2, 3, 26, 27, 34, 44. Viking­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 6. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein — kpl, 6+0 oikein 1 kpl 120 618,30 e, 5+1 oikein 2 kpl 22 314,79 e, 5 oikein 874,08 e, 4+1 oikein 57,79 e, 4 oikein 24,43 e, 3+1 oikein 10,80 e, 3 oikein 4,85 e, plus oikein — e.

Euro­jack­pot pe 9.2., 4, 10, 11, 20, 22. Täh­ti­nu­me­rot: 7, 10. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein 1 kpl 63 259 938,70 e, 5+1 oikein 10 kpl 220 512,40 e, 5 oikein 113 053,30 e, 4+2 oikein 3 476,70 e, 4+1 oikein 188,60 e, 3+2 oikein 132,10 e, 4 oikein 80,00 e, 2+2 oikein 23,90 e, 3+1 oikein 15,90 e, 3+0 oikein 14,30 e, 1+2 oikein 12,70 e, 2+1 oikein 8,90 e.

Tiis­tai-Joke­ri: 2 4 1 7 4 1 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 8 5 1 0 4 7 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 0 3 8 4 6 1 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 6 0 3 5 6 1 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai­va­kio: 111 222 211 X222. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 3 kpl 45 035,51 e, 12 oikein 125 kpl 540,42 e, 11 oikein 28,37 e, 10 oikein 6,89 e.