Raha­pe­lit: Viik­ko 27

Lot­to: 3, 15, 16, 19, 24, 33, 34. Lisä­nu­me­ro: 7. Plus­nu­me­ro: 14. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl , 6+1 oikein 2 kpl 130 257,25 e, 6 oikein 2 320,78 e, 5 oikein 51,92 e, 4 oikein 10 e, 3+1 oikein 2 e.

Viking Lot­to: 2, 4, 28, 29, 34, 47. Viking­nu­me­ro: 2. Plus­nu­me­ro: 7. Voitonjako:6+1 oikein – kpl, 6+0 oikein 1 kpl 129 952,70 e, 5+1 oikein 12 056,93 e, 5+0 oikein 1 322,37 e, 4+1 oikein 51,54 e, 4+0 oikein 31,57 e, 3+1 oikein 9,66 e, 3+0 oikein 5,19 e.

Euro­jack­pot pe 5.7.: 4, 11, 16, 25, 32. Täh­ti­nu­me­rot: 1, 11. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein – kpl, 5+1 oikein 5 kpl 513 157,00 €, 5+0 oikein 131 543,90 e, 4+2 oikein 7 019,90 e, 4+1 oikein 319,40 e, 3+2 oikein 201,30 e, 4+0 oikein 84,30 e, 2+2 oikein 32,50 e, 3+1 oikein 21,50 e, 3+0 oikein 15,30 e, 1+2 oikein 15,30 e, 2+1 oikein 11,00 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 1 1 6 5 7 7 4. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 2 4 3 5 4 8 8. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 2 9 9 3 7 0 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl.

Vakio­veik­kaus: 12X 121 221 22X1. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 14 kpl 6246,51 e, 12 oikein 134,95 e, 11 oikein 8,18 e, 10 oikein 2,32 e.