Pois­nuk­ku­neet ja maan­po­veen saatetut

Arvo Veli Pyö­rä­lä Iis­tä kuo­li 2.10. Hän oli 74-vuotias.

Esko Pent­ti Tapio Iis­tä kuo­li 16.10. Hän oli 76-vuotias.

Jou­ko Alfred Vai­nio kuo­li Hau­ki­pu­taal­ta 11.9. Hän oli 70-vuotias.

Jani Ola­vi Paak­ko­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 6.10. Hän oli 42-vuotias.

Aira Orvok­ki Pah­ka­la os. Lal­li Yli-Iis­tä kuo­li 3.10.2021. Hän oli 88-vuotias.

Eero Kal­le Johan­nes Holap­pa Yli­kii­min­gis­tä kuo­li 16.10.2021. Hän oli 66-vuotias.

Maan­po­veen

Rei­no Len­nart Erk­ki­lä siu­nat­tiin 23.10. Oijär­ven kylä­kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Tapa­ni Ruotsalainen.

Aaro Tapa­ni Tiri siu­nat­tiin 23.10. Iin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Tapa­ni Ruotsalainen.

Aino Mar­jat­ta Ervas­ti siu­nat­tiin 24.10. Iin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti San­na Nygård.

Jou­ko Alfred Vai­nio siu­nat­tiin 20.10. Hau­ki­pu­taan hau­taus­maal­la. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Jen­ni Siljander.

Jani Ola­vi Paak­ko­nen siu­nat­tiin 22.10. Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa. Sieu­nauk­sen toi­mit­ti Jen­ni Siljander.

Aira Orvok­ki Pah­ka­la os. Lal­li Yli-Iis­tä siu­nat­tiin 23.10.2021 Yli-Iin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Pau­li Niemelä.