Poh­jo­la-opis­ton raken­nuk­sia ale­taan pur­kaa syk­syl­lä

Enti­sen Poh­jo­la-opis­ton pai­kal­la on uusi omis­ta­ja, sen on osta­nut Bio­ter­mo Oy. Tont­ti van­hoi­ne raken­nuk­si­neen sijait­see Kii­min­ki­joen var­rel­la Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä. Enti­set opis­to­ra­ken­nuk­set ovat olleet tyh­jil­lään pian kym­me­nen vuot­ta. Raken­nus­ten pur­ka­mi­nen aio­taan aloit­taa tänä syk­sy­nä. – Näin on suun­ni­tel­mis­sa, heti kun muil­ta töil­tä ehdim­me, ker­too Bio­ter­mo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Hie­ta­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus