Poh­jois-Suo­mes­ta ei euroe­dus­ta­jaa – Veh­ka­pe­rä kah­mi Ran­ta­poh­jan alu­een äänet

Euro­vaa­lien voit­ta­jak­si Suo­mes­sa nousi kokoo­mus 20,8 pro­sen­til­la anne­tuis­ta äänis­tä, jol­la puo­lue sai kol­me edus­ta­jaa euro­par­la­ment­tiin. Vih­reät nousi toi­sek­si 16 pro­sen­til­la, joka toi kak­si mep­piä puo­lu­eel­le. Sdp oli kol­man­nek­si eni­ten ääniä kerän­nyt puo­lue 14,6 pro­sen­tin äänio­suu­del­la. SDP sai kak­si mep­piä. Perus­suo­ma­lai­set sai kak­si mep­piä ja 13,8 pro­sent­tia anne­tuis­ta äänis­tä. Kes­kus­ta menet­ti yhden mep­pi-pai­kan, joten sil­lä on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus