Perin­tei­sis­tä hiih­don Tal­vi­ki­sois­ta menes­tys­tä Ran­ta­poh­jan alueelle

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen perin­tei­set Vir­pi­nie­men Tal­vi­ki­sat hiih­det­tiin sun­nun­tai­na 19.3. Tal­vi­ki­soi­hin oli ilmoit­tau­tu­nut mel­kein 140 eri ikäis­tä hiih­tä­jää. Koti­la­dul­laan hiih­ti myös Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen nais­ten ylei­ses­sä sar­jas­sa vii­den kilo­met­rin mat­kal­la kome­aan voit­toon mel­kein minuu­tin erol­la toi­se­na tul­lee­seen Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Maria Har­juun.

Kil­pai­lu­luok­kia kisas­sa oli mel­kein 30 ja kisaa­jia oli kah­dek­san vuo­tiais­ta aina seis­ka­vi­to­siin asti. Kisa­mat­kat oli­vat 1–15 kilo­met­rin mit­tai­sia. Hau­ki­pu­taan Vei­kot, Yli-Iin Nase­va ja Iin Hiih­to­seu­ra piti­vät hyvin puo­li­aan eri sar­jois­sa ja seu­roil­le tuli kol­mois­voit­to nais­ten kym­men­vuo­tiai­den sar­jas­sa. Yli-Iin Nase­van Iisa Klaa­vu­nie­mi hiih­to ensim­mäi­sek­si ja vajaan minuu­tin peräs­sä toi­sek­si tuli Iin Hiih­to­seu­ran Kiia Tii­ro ja kol­man­nek­si hiih­ti jär­jes­tä­jä­seu­ran Alexan­dra Har­ju. Nais­ten 14-vuo­tiai­den sar­jas­sa hiih­det­tiin kol­men kilo­met­rin mat­ka ja voit­toon hiih­ti Iin Hiih­to­seu­ran Saa­ga Pesä­maa. Hiih­tä­jiä kisoi­hin tuli laa­jal­ta alu­eel­ta aina Lapis­ta Kai­nuuseen ja Oulun lähialueilta.