Per­hey­ri­tyk­sen jat­ka­mi­nen tun­tui omim­mal­ta

Pasi Jämsä viettää 50-vuotispäivään työn merkeissä. Asiakkaille on tarjolla tänään kakkukahvit.

Väri­sil­mä Hau­ki­pu­taan kaup­pias Pasi Jäm­sä on yrit­tä­jä toi­ses­sa pol­ves­sa. Hänen van­hem­pan­sa perus­ti­vat Hau­ki­pu­taan Värin vuon­na 1981 eli 37 vuot­ta sitten.Pasi tart­tui ohjak­siin vuon­na 2002. Isä Leo toi­mii edel­leen­kin yri­tyk­sen hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Pasi Jäm­sä kas­voi per­hey­ri­tyk­seen pie­nes­tä pitäen. Hän muis­te­lee teh­neen­sä varas­to­hom­mia jo 13-kesäi­se­nä. Hän alkoi opis­kel­la raken­nus­tek­niik­kaa Oulun yli­opis­tos­sa ja teki samaan aikaan myös töi­tä per­hey­ri­tyk­ses­sä. Opin­not jäi­vät kui­ten­kin sii­nä vai­hees­sa, kun tuli suku­pol­ven­vaih­dok­sen ja iso­jen rat­kai­su­jen aika. – Olen koke­nut tämän työn omak­se­ni ja viih­ty­nyt hyvin, sanoo tänään 50 vuot­ta täyt­tä­vä Jäm­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus