Paik­ka­kun­tien kah­vi­ka­lus­to­ja löy­tyy kaapeista

Rantapohjan lukijalta löytyy kaapistaan Haukipudas-aiheinen kahvikalusto. (Kuva: Lauri Niskasaari)Rantapohjan lukijalta löytyy kaapistaan Haukipudas-aiheinen kahvikalusto. (Kuva: Lauri Niskasaari)

Ran­ta­poh­jas­sa etsit­tiin syys­kuus­sa (RP 15.9) Kii­min­ki-aihei­sen kah­vi­ka­lus­ton syn­ty­ta­ri­naa. Kupit pal­jas­tui­vat urhei­luseu­ra Vesais­ten Poi­kien varain­han­kin­nan tem­pauk­sek­si (RP 20.9. ) Tämän jäl­keen toi­mi­tuk­seen otti yhteyt­tä Anri Tiri, joka ker­too, että hänel­lä on kum­mi­se­tän­sä Osmo San­ta­mäen piir­tä­mät Tor­nio-aihei­set kahvikupit. 

– Osmo oli Poh­jo­lan Sano­mis­sa ja kai Kale­vas­sa­kin pila­piir­tä­jä ja muu­toin­kin tai­tei­li­ja. Hän asui Tor­nios­sa, mut­ta on ollut kuol­lee­na jo pitkään.

Lau­ri Nis­ka­saa­ri puo­les­taan ker­too, että hänel­lä on kah­vi­ka­lus­to, jos­sa on aihee­na Hau­ki­pu­taan kirk­ko ja lau­ta­ses­sa veteraanimerkki. 

– Kupit on suun­ni­tel­lut ja piir­tä­nyt kave­ri­ni äiti, jon­ka suku­ni­mi on Paa­vo­la. Ne on teh­ty jos­kus 1980-luvul­la, Nis­ka­saa­ri muistelee.