Oulun laa­ja­kais­ta­tuel­le ei ole ollut kysyn­tää – Oulun Seu­dun Säh­kön hank­keel­le Jää­lis­sä ei myön­net­ty tukea

Valokuituyhteydet tekevät tuloaan myös Rantapohjan alueelle. Kaupungin laajakaistatuki ei ole kuitenkaan kiinnostanut toimijoita, eikä sitä ainoalle toistaiseksi kiinnostuneelle myönnetty. (Arkisto: Teea Tunturi)Valokuituyhteydet tekevät tuloaan myös Rantapohjan alueelle. Kaupungin laajakaistatuki ei ole kuitenkaan kiinnostanut toimijoita, eikä sitä ainoalle toistaiseksi kiinnostuneelle myönnetty. (Arkisto: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­ki on varan­nut vuo­sil­le 2021–2022 mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si. Mää­rä­ra­haa on tähän tar­koi­tuk­seen varat­tu 500 000 euroa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus