Osaat­ko hyö­dyn­tää sijoi­tusa­sun­non rahoi­tus­vas­tik­keen vero­tuk­ses­sa?

Yhtä tai muu­ta­maa asun­toa vuo­kraa­va pien­si­joit­ta­ja har­voin osaa edes haa­veil­la sijoi­tusa­sun­non osta­mi­ses­ta uudis­koh­tees­ta. Uudis­koh­teis­sa sijain­nit ovat yleen­sä hyviä, asu­mi­sen taso kor­kea ja vuo­kra­lais­ten löy­ty­mi­nen itses­tään­sel­vyys. Sel­keäs­ti van­ho­ja talo­ja kor­keam­mat neliö­hin­nat kui­ten­kin kar­kot­ta­vat pien­si­joit­ta­jat. Uudis­koh­de on kui­ten­kin yleen­sä hyvä sijoi­tus, jos osaa hyö­dyn­tää koh­tee­seen toden­nä­köi­ses­ti kuu­lu­van rahoi­tus­vas­tik­keen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus