Onnis­tu­nees­sa puu­kau­pas­sa on mon­ta vaihetta

Puulle on riittänyt kysyntää, koska kartongin ja sellun käyttö kasvaa. Myös metsätiloja kelpaa nyt myydä hyvään hintaan.Puulle on riittänyt kysyntää, koska kartongin ja sellun käyttö kasvaa. Myös metsätiloja kelpaa nyt myydä hyvään hintaan.

Puu­kaup­pa on käy­nyt koh­tuul­li­sen hyvin. Lisään­ty­vä kar­ton­ki­pak­kaus­ten käyt­tö sekä puu­kui­tu­jen hyö­dyn­tä­mi­nen teks­tii­li­teol­li­suu­des­sa ovat nos­ta­neet mas­sa­tuot­tei­den ja sitä myö­ten kui­tu­puun kysyn­tää, ken­ties pysy­väs­ti. Pak­kaus­teol­li­suu­den kar­ton­gin kysyn­tä kas­vaa net­ti­kau­pan tar­pei­den vuok­si. Teks­tii­li­teol­li­suus on kiin­nos­tu­nut kor­vaa­maan puu­vil­laa liu­kusel­lul­la. Suo­mes­sa teh­dyt uudet inves­toin­nit mas­sa­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen osui­vat siis hyvään sau­maan. Tuk­ki­puu on kui­ten­kin yhä se tuo­te, jos­ta kysyn­tä läh­tee liikkeelle.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus