Öljyn­tor­jun­ta merel­lä vaa­ti­va tehtävä

Vir­pi­nie­men edus­tal­la on paras­ta aikaa menos­sa mit­ta­va Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen jär­jes­tä­mä alusöl­jyn­tor­jun­ta­har­joi­tus VIRPI 2017. Har­joi­tuk­seen  osal­lis­tuu 150 hen­ki­löä ja yli 30 alus­ta ja venet­tä. Muka­na on viran­omais­ten ohel­la myös vapaa­eh­toi­sia. Kysees­sä on laa­jin har­joi­tus mitä Perä­me­rel­lä on jär­jes­tet­ty kym­me­neen vuo­teen. Har­joi­tuk­ses­sa aluk­ses­ta  on vuo­ta­nut mereen ras­kas­ta öljyä 5000 ton­nia. Have­ria­luk­se­na har­joi­tuk­ses­sa on Oulu-lai­va. Pain­opis­tei­tä ovat puomitusten… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus