Olen arvo­kas ja ainut­laa­tui­nen – Mei­dän 5A-luok­kam­me vahvuuksia

Ratkomme Rubikin kuuton alle minuutissa! Rubikin kuutio on unkarilaisen Erno Rubikin vuonna 1974 kehittämä älypeli, joka koostuu 26 palasta. Jokainen kuution sivu on lähtöasemassa samanvärinen. Aluksi kuutio sekoitetaan vääntelemällä rivejä satunnaisesti. Tavoitteena on palauttaa sivut yksivärisiksi. Peetu ja MattiRatkomme Rubikin kuuton alle minuutissa! Rubikin kuutio on unkarilaisen Erno Rubikin vuonna 1974 kehittämä älypeli, joka koostuu 26 palasta. Jokainen kuution sivu on lähtöasemassa samanvärinen. Aluksi kuutio sekoitetaan vääntelemällä rivejä satunnaisesti. Tavoitteena on palauttaa sivut yksivärisiksi. Peetu ja Matti

Kai­kil­la ihmi­sil­lä on eri­lai­sia vah­vuuk­sia! Luo­kal­lam­me kes­kus­tel­laan ja opi­taan tun­ne- ja tur­va­tai­to­tun­neil­la vah­vuuk­sis­ta, tun­teis­ta ja nii­den hal­lin­nas­ta, empa­tias­ta ja myö­tä­tun­nos­ta sekä har­joi­tel­laan vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja digiturvataitoja.

Täs­sä Ase­man kou­lun 5A-luo­kan vah­vuu­det: lii­kun­nal­li­suus, tai­teel­li­suus, ystä­vyys, sin­nik­kyys, huu­mo­rin­ta­ju ja luovuus.

On tär­ke­ää, että lap­set saa­vat kou­lus­sa, koto­na ja har­ras­tuk­sis­sa kan­nus­tus­ta ja posi­tii­vis­ta palau­tet­ta. Huo­ma­taan hyvä toi­sis­sam­me ja kan­nus­te­taan kaikkia!

– Mar­ja ja Minttu