Nyt digit­tää! Senio­ri­teat­te­ri vas­taa­no­tol­la

– Rinnasta ottaa, pitäis päästä lääkäriin. Ei oo aikaa, voi h....tti. Ehtii noutaja tulla, ennen kuin pääsee lääkäriin, manasi vastaanotolle tullut metsuri (Leena Elovirta, oik.). Digitohtorit (keskellä) eivät herättäneet potilaissa luottamusta Senioriteatterin näytelmässä.

Oulu-opis­ton Senio­ri­teat­te­rin odo­tet­tu kevään näy­tös toi Teat­te­ri­kuo­pan laval­le Digi­toh­to­ri-näy­tel­män, joka vei kat­so­jat ter­veys­kes­kuk­seen. Nau­ru­her­mot jou­tui­vat kat­so­jil­la koe­tuk­sel­le kun vas­taa­no­tol­le uute­na inno­vaa­tio­na han­ki­tun digi­toh­to­rin pakeil­le mars­si­te­taan poti­laat tk:n jonosta.Napista pai­na­mal­la digi­toh­to­ri late­lee arvion poti­laan fyy­si­ses­tä ja hen­ki­ses­tä tilas­ta ja erot­te­lee luu­los­ai­raat sai­rais­ta. Vain har­vat pää­se­vät oikean lää­kä­rin pakeil­le. Ja pal­jon sääs­tö­jä syn­tyy!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus