Nuo­ria lupauk­sia Vir­pi­nie­men kouluratsastuskilpailuissa

Lauantaina ABC ratsastajien järjestämiä kouluratsastuskisoja oli seuraamassa iso joukko yleisöä.Lauantaina ABC ratsastajien järjestämiä kouluratsastuskisoja oli seuraamassa iso joukko yleisöä.

Vir­pi­nie­mes­sä kisat­tiin koko vii­kon­lop­pu jo perin­teek­si muo­dos­tu­nees­sa hei­nä­kuun kou­lu­rat­sas­tus­kil­pai­luis­sa. ABC Rat­sas­ta­jat ry jär­jes­ti­vät alue- ja kan­sal­li­sen tason kil­pai­lut ja jär­jes­tä­vän seu­ran rat­su­kot pär­jä­si­vät kisois­sa muka­vas­ti. Luok­kia kisois­sa jär­jes­tet­tiin aina suo­ma­lai­sis­ta kou­lu­rat­sas­tus­oh­jel­mis­ta kan­sain­vä­li­sen rat­sas­ta­jain­lii­ton kou­lu­rat­sas­tus­oh­jel­miin, eli valin­nan­va­raa oli pal­jon. Kisois­sa näh­tiin myös poni- ja junio­ricu­pin osakilpailut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus