Muu­tos on mah­dol­li­suus, ei pelk­kä vai­keus

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­taa kak­si vuot­ta joh­ta­nut Juha Sipo­la on poh­ti­nut 50-vuo­tis­päi­vän­sä kyn­nyk­sel­lä muu­tos­ta ja sen vai­keut­ta. – Nykyi­nen elä­män­mal­lim­me vaa­tii uudis­ta­mis­ta kai­kil­la osa-alueil­la ja on koko ihmis­kun­nan tule­vai­suu­den kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Mitä myö­hem­min muu­tok­siin läh­de­tään, sitä haas­teel­li­sem­mik­si ne koi­tu­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus