Muo­tia ajatuksella

Muo­ti tois­taa itse­ään, mikä eten­kin nyt eet­ti­syyt­tä ja eko­lo­gi­suut­ta pai­not­ta­va­na aika­na on hyvä jut­tu. Kun 1980–90-luvut ovat tääl­lä taas, kan­nat­taa kuk­ka­ha­meet kai­vaa kome­rois­ta, ellei sit­ten ole ehti­nyt tren­dik­kääs­ti kon­ma­rit­taa vaatekaappejaan.Tämän päi­vän muo­ti­kä­si­te on laa­ja ja sal­li­va. Rajo­ja voi rik­koa ja sitä pide­tään jopa tyy­lik­kää­nä, kuten eri­lais­ten kuo­sien ja väri­maa­il­moi­den yhdis­tä­mis­tä samaan asu­ko­ko­nai­suu­teen. Nilk­ka­suk­kia voi pitää jopa san­daa­lien tai avok­kai­den kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus