Mar­tin­nie­men monet kasvot

1900-luvun alussa rakennetussa jugendtyyliä edustavassa Martinhovissa toimii tilausravintola. Etusivun vinkkikuvassa on samalla alueella sijaitseva Wanhan sahan päiväkoti, jossa toimi aikoinaan Rauma-Repolan tehtaan konttori. Kuva: Auli Haapala1900-luvun alussa rakennetussa jugendtyyliä edustavassa Martinhovissa toimii tilausravintola. Etusivun vinkkikuvassa on samalla alueella sijaitseva Wanhan sahan päiväkoti, jossa toimi aikoinaan Rauma-Repolan tehtaan konttori. Kuva: Auli Haapala

Mil­tä Mar­tin­nie­men mil­jöö näyt­tää his­to­rian valos­sa ja ark­ki­teh­tio­pis­ke­li­joi­den silmin?

Oulun yli­opis­ton Ark­ki­teh­tuu­rin yksik­kö toteut­taa syys­lu­ku­kau­del­la ark­ki­teh­tuu­rin his­to­rian ja kor­jaus­suun­nit­te­lun aine­ryh­mäs­sä mais­te­rio­pis­ke­li­joil­le suun­na­tun kurs­sin, jon­ka koh­dea­lu­eek­si on tänä vuon­na valit­tu Mar­tin­nie­mi. Kurs­sin sisäl­tö­nä on raken­nus­suo­je­lu ja raken­ne­tun ympä­ris­tön hoito. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus