Mar­tat muut­ta­vat maa­il­maa

Ilois­ta puheen­so­ri­naa, muka­via jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja yhdes­sä­oloa, tule­van suun­nit­te­lua ja syven­ty­mis­tä illan mie­len­kiin­toi­sen tee­man sydän­ter­vey­teen. Sii­tä oli Maa­il­man suu­rin mart­tail­ta teh­ty Hau­ki­pu­taal­la kun Tak­ku­ran­nan mar­tat kut­sui Pate­nie­men ja Kel­lon mar­tat luok­seen Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus