Man­si­kan ostos­sa tär­kein­tä on löy­tää omaan suu­hun sopi­va marja

Nykyään mansikat saa vaikka suoraan kotiin toimitettuna.Nykyään mansikat saa vaikka suoraan kotiin toimitettuna.

Sato­kau­den olles­sa par­haim­mil­laan myyn­ti­pöy­dät not­ku­vat iso­ja ja mehuk­kai­ta man­si­koi­ta. Kylän komein man­sik­ka ei ehkä kui­ten­kaan ole se, mikä kan­nat­taa ostaa. Man­si­kat pitäi­si ostaa sen mukaan, mene­vät­kö ne sel­lai­si­naan syö­tä­vik­si vai vaik­ka­pa pakkaseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus