Maa­kun­nas­sa 23 300 työ­tön­tä työnhakijaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la oli hel­mi­kuun lopus­sa 23 300 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on 2 600 työ­tön­tä enem­män kuin vuo­si sit­ten (+12 %). Tam­mi­kuus­ta työt­tö­mien mää­rä las­ki 150 hen­ki­löl­lä. Lomau­tet­tu­jen mää­rä on maa­kun­nas­sa edel­leen kor­kea ja hel­mi­kuus­sa kokoai­kai­ses­ti lomau­tet­tu­ja oli lähes 3 300. Hel­mi­kuus­sa lomau­tuk­set koh­dis­tui­vat eri­tyi­ses­ti raken­nusa­lal­le kir­ves­mie­hiin ja raken­nus­puusep­piin sekä talonrakentajiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus