Luon­nos­ta ja lii­kun­nas­ta voi­maa vanhustenviikolla

Van­hus­ten­viik­koa vie­te­tään paras­ta aikaa tee­mal­la Luon­to antaa voi­maa. Kii­min­gis­sä on mah­dol­li­suus osal­lis­tua lii­kun­nal­li­siin tapah­tu­miin. Tänään tiis­tai­na jär­jes­te­tään kel­lo 10 par­ve­ke­jump­pa Senio­ri­ta­lon sisä­pi­hal­la (Ter­veys­tie 3, Kii­min­ki). Jum­pa­ta voi ulko­na tai par­vek­keel­la. Syke­sa­lis­sa Kir­jas­to­ku­jal­la ohjel­mas­sa on tiis­tai­na asa­hia, lem­pe­ää kai­kil­le sovel­tu­vaa lii­kun­taa kel­lo 13. Kes­ki­viik­ko­na vuo­ros­sa on ohjat­tu sau­va­kä­ve­ly­lenk­ki. Läh­tö tapah­tuu Senio­ri­ta­lon etu­pi­hal­ta kel­lo 10.30. Ohjaa­jil­ta saa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus