Län­si­tuu­len kou­lun Syys­kar­ke­lois­sa oli teke­mis­tä ja tunnelmaa

Syyskarkeloissa riitti tekemistä monenlaisissa toimintapisteissä.Syyskarkeloissa riitti tekemistä monenlaisissa toimintapisteissä.

Län­si­tuu­len kou­lun van­hem­pain­toi­mi­kun­ta tem­pai­si jär­jes­tä­mäl­lä isot Syys­kar­ke­lot tors­tai-ilta­na. Tapah­tu­ma oli van­hem­pien, oppi­lai­den ja kou­lun väen yhtei­söl­li­nen avaus kah­den vuo­den koro­na­hil­jai­suu­den jäl­keen. Muka­na oli myös monia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja yri­tyk­siä tuke­mas­sa tem­paus­ta, joka koko­si illan aika­na jopa liki tuhat kävijää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus