Lähi­viik­koi­na rat­ke­aa Hau­ki­pu­taan kui­tu­hank­keen kohtalo

Haukiputaan kuituhankkeessa eletään nyt kohtalon hetkiä. Lähiviikkoina selviää, saadaanko kuitua maahan vai kuopataanko niiden sijaan koko hanke. (Kuva: HSO)Haukiputaan kuituhankkeessa eletään nyt kohtalon hetkiä. Lähiviikkoina selviää, saadaanko kuitua maahan vai kuopataanko niiden sijaan koko hanke. (Kuva: HSO)

Hau­ki­pu­taal­la joen poh­jois­puo­li­sil­la alueil­la Täys­kui­dun valo­kui­tu­hank­keen siir­ty­mi­nen raken­nus­vai­hee­seen on myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Klaus Varik­sen mukaan hyvin lähel­lä toteu­tu­mis­taan. Hau­ki­pu­taa­lai­set ovat hänen mukaan­sa olleet innos­tu­nei­ta toi­mi­van tie­to­lii­ken­neyh­tey­den saa­mi­ses­ta alu­eel­le. Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan sekä Joki­ky­län ja Ase­ma­ky­län alueil­la tilaa­jia on pal­jon ja raken­ta­mis­kyn­nys lähestyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus