Koval­la työl­lä koh­ti unel­mia

Useat Ran­ta­poh­jan alu­een nuo­ret jää­kiek­koi­li­jat oli­vat vii­me kau­del­la muka­na kul­ta­jouk­kueis­sa. Mes­ta­ruus­huu­ma vaih­tui nopeas­ti tree­neik­si tuo­den muka­naan van­ho­jen jouk­kue­ka­ve­rei­den hyväs­te­lyn, uuden jouk­ku­een sekä uusiin peli­ka­ve­rei­hin tutus­tu­mi­sen. Kärp­pien C-junio­rei­den SM-kul­ta­jouk­ku­ees­sa pela­si­vat vii­me kau­del­la nyt Kärp­pien B2-junio­rei­hin siir­ty­neet Joo­na Ter­vo­nen Iis­tä ja Onni Joki­ta­lo Kii­min­gis­tä sekä Kärp­pien B-junio­rei­hin siir­ty­nyt Vee­ti Löy­ty­no­ja Kii­min­gis­tä. – Joka vuo­si jouk­kue taval­laan hajo­aa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus