Korona­ro­ko­tuksia asukastuvalla

Koro­na­ro­ko­tuk­sia anne­taan tänään tors­tai­na 27.1. Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la kello

8.30–15.30. Roko­tuk­seen on ajan­va­raus. Mah­dol­li­suus on saa­da ensim­mäi­nen, toi­nen tai kol­mas roko­tean­nos. Varat­ta­vis­sa ei ole ollut 5–11-vuotiaiden roko­tusai­ko­ja. Asu­kas­tu­pa sijait­see Joke­lan­tie 1:ssä kir­jas­toa vastapäätä.

Ajan­koh­tais­ta tie­toa koro­na­ro­ko­tuk­sis­ta, ‑pai­kois­ta ja ajan­va­rauk­ses­ta: ouka.fi/koronarokotukset