Lohi palaa koh­ta Kii­min­ki­jo­keen

Kiiminkijoki- ja suisto kuntoon ry:n miehet tutkivat merikarttaa noin vuosi sitten tarkasti ja tähysivät kohti Kiiminkijokisuistoa sen kunnostaminen mielessään. Nyt avuksi toimenpiteisiin saatiin Oulun kaupungin vesiväylien ruoppaus. (Arkistokuva: Auli Haapala)

Kun Kii­min­ki­jo­ki- ja suis­to kun­toon ry aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me vuon­na, ei se arvan­nut, mil­lai­sen lot­to­voi­ton kau­pun­ki Kii­min­ki­joen suis­tol­le tar­jo­aa. Kau­pun­ki ruop­paa suis­toa­lu­een vene­väy­län osa­na Oulun vesi­väy­lien kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus