Kis­sa nos­tet­tiin pöy­däl­le Martinniemessä

Mar­tin­nie­mes­sä­kin pures­kel­laan sil­le lyö­tyä ”huo­no-osai­sen asui­na­lu­een” lei­maa, mut­ta näh­dään sen ole­van myös sel­keä vies­ti kau­pun­gil­le ja päät­tä­jil­le sii­tä, että toi­mia juu­ri näil­le alueil­le tar­vi­taan. Mar­tin­nie­meen toi­vo­taan lisää pal­ve­lui­ta, nuo­ri­so­ti­lo­ja ja luis­te­lu­ken­täl­le hoi­to­ta­son nostoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus