Kir­jas­ton pal­ve­lui­ta tutuksi

Terhi Herukka (vas.) ja Eeva-Maria Alatalo esittelivät kirjaston tarjoamia palveluita ja aineistoja.Terhi Herukka (vas.) ja Eeva-Maria Alatalo esittelivät kirjaston tarjoamia palveluita ja aineistoja.

Mei­dän Hau­ki­pu­das mark­ki­nat alkoi­vat per­jan­tai­na Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton tapah­tu­mal­la. Kir­jas­to tar­jo­aa perin­tei­sen kir­ja­lai­nauk­sen ohel­la moni­puo­li­ses­ti pal­ve­lu­ja, jois­ta kir­jas­ton­hoi­ta­ja Eeva-Maria Ala­ta­lo ja kir­jas­to­vir­kai­li­ja Ter­hi Heruk­ka nos­ti­vat esil­le muu­ta­mia. Koro­na-aika­na eKir­jas­ton käyt­tö on lisään­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti ja tar­jol­la ole­va aineis­to on laa­je­ne­mas­sa edel­leen. Lai­nat­ta­vis­sa on e‑kirjoja, e‑äänikirjoja ja etä­käyt­töi­siä e‑lehtiä. Saa­ta­vil­la on run­saas­ti myös englan­nin­kie­lis­tä aineis­toa. Ver­kos­sa on tarjolla… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus